Contact

Sociale Kaart Eindhoven e.o.

Sociale kaart Eindhoven

Jeugd- en welzijnsinstellingen

- Lumens in de buurt

Bij Lumens in de buurt kun je terecht met alle soorten vragen en problemen. Of het nu gaat om vragen over relaties, identiteit, onderwijs, wonen of gezondheid.
Er is ruimte voor vragen, informatie, advies en ondersteuning.

Adres:
Lumens in de buurt
Don Boscostraat 4
5611 KW Eindhoven
Telnr: 040 -2193300
Website: www.lumensindebuurt.nl
Email: info@lumensindebuurt.nl

Openingstijden:
Maandag van 09:00 – 15:00 uur en van 18:00 – 21:00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.

Woensel
Dr. Cuyperslaan 68
5623 BB Eindhoven
Website: www.lumensindebuurt.nl
Email:info@lumensindebuurt.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.
Donderdag van 09:00 – 15:00 uur en van 18:00 – 21:00 uur.

Sociale Media
Facebook: www.facebook.com/lumensindebuurt
Twitter: @lumensindebuurt

Crisisdienst: Bel voor noodgevallen in het weekend of ’s avonds buiten kantooruren met Welzijn Eindhoven via 040 2530350.
Maatschappelijk werk

-Jeugd maatschappelijk werk (JMW)

Voor vragen over thuis, relaties, school of instanties. De jeugdmaatschappelijk werkers zijn er om je te helpen. Je kunt gratis terecht voor informatie en advies.

Adres:
FAQ Dynamo
Catharinaplein 21
5611 DE Eindhoven
Telefoon: 040 2193488

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 12:30– 17:00 uur en vrijdag van 9:00-13:00.

- Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Het Centrum Jeugd en Gezin is een netwerk- en samenwerkingsverband van instellingen die in Eindhoven diensten en hulp aanbieden bij opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor jeugdigen, ouders en professionals.

Bezoekadres:
Stadhuisplein 6
5600 EM Eindhoven

Postadres:
Postbus 90150
5611 RB Eindhoven
E-mail: jeugdengezin@eindhoven.nl
Telefoon: 040 238 49 83

Openingstijden:
Maandag van 10.00-14.00 uur alleen telefonisch en per mail te bereiken en van 14.00-16.00 uur ook voor inloop.
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00-16.00 uur geopend.

-Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant beschermt in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgt ervoor dat zij de juiste zorg krijgen.

Locatie Eindhoven
Wal 20
5611 GG Eindhoven
Telefoon: 040 – 799 91 00
Fax: 040 799 91 01
Email: info@jeugdzorg-nb.nl.

U maakt zich zorgen om een kind in uw omgeving
Neem contact op met het Advies- en Meldpunt Kinderhandeling (AMK). Dit is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. Het AMK adviseert hoe u het kind kunt helpen of neemt de melding in onderzoek. U belt met telefoonnummer: 0900 – 123 123 0.

-Humanitas

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 600 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Adres:
Veldm. Montgomerylaan 333
5612 BG Eindhoven
Telefoon: 040 2065350
Website: www.humanitaseindhoven.nl
Email: eindhoven@humanitas.nl

Homospecifieke organisaties

Landelijke organisaties

-Transvisiezorg

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg scholen en professionals die te maken hebben met een genderdysfore leerling of cliënt.

Adres:
Rhijnspoorplein 26
(Sarphati Plaza)
1018 TX Amsterdam
Telefoon: 020 20 50 913
Email: info@transvisiezorg.nl

Lokale/regionale organisaties

-COC, Eindhoven / Cafe pand 54

Het COC is een belangenvereniging voor homoseksuele jongens en mannen, lesbische meiden en vrouwen en biseksuelen. COC Eindhoven en regio is één van de 24 verenigingen die tezamen de Federatie COC Nederland vormen en is als vrijwilligersorganisatie al 40 jaar actief.

Adres:
Prins Hendrikstraat 54
5611 HL Eindhoven
Telefoon: 040-2455700
Website: www.coceindhoven.nl
Email: info@coceindhoven.nl

-De Kring Eindhoven

Een kring is een groep homo’s, lesbo’s of biseksuelen die één keer per maand bijeenkomt, meestal bij iemand thuis. Aan de hand van thema’s wordt over van alles gepraat, onderwerpen die direct of indirect met homo- of biseksualiteit te maken hebben. Verder kan een kring veel activiteiten ondernemen.

Email:informatie@dekringeneindhoven.nl

-Stichting Outway

Stichting Outway is een stichting voor homoseksuele jongeren en hun omgeving.
Op allerlei verschillende manieren geeft Stichting Outway hulp, advies, informatie en ondersteuning in de ruimste zin van het woord op het gebied van homoseksualiteit.

Adres:
Stichting Outway
Postbus 606
5600 AP Eindhoven

Telefoonnummer:
Outway: 06 – 13 43 42 01
Hojokamp: 06-25 26 89 41
(nummers niet ten alle tijden bereikbaar)

Website: www.outway.nl
Email: contact@outway.nl

Organisaties van migranten

-OVAA

Stichting ter versterking en verduurzaming van diversiteit, emancipatie, participatie en actief burgerschap.

Adres:
Klokgebouw 196
5617 AB Eindhoven
Telefoon: 040 2569787
Website: www.ovaa-eindhoven.nl
Email: secretariaat@ovaa-eindhoven.nl

-ETüD

Etud is een democratische vrijwillige organisatie en stelt zich ten doel om behulpzaam te zijn bij het oplossen van de problemen van de Turken die in Eindhoven wonen. Daarbij is het doel activiteiten te ontplooien gericht op hun sociaal culturele behoeften en een bijdrage leveren aan de emancipatie van de doelgroep.
E.T.ü.D. is een democratische vrijwilligers organisatie.

Adres:
Nieuw Fellenoord 7c
5612 KB Eindhoven
Tel/fax: 040 2446324
Website: www.etud.nl
Email: info@etud.nl

-Kristal Vrouwen Vereniging

Kristal Vrouwen Vereniging is gericht op emancipatie en particiapatie van vrouwen enmeisjes van allochtone afkomst in de Nederlandse sam

Adres:
Tongelresestraat 148
5613 DP Eindhoven
Website: www.kristalvrouwenvereniging.nl
Tel: 040 2115906
Mail: kristal@planet.nl

-De Nieuwe Generatie

Stichting de Nieuwe Generatie vindt het belangrijk dat allochtone studenten,afgestudeerden en young professionals hun kwaliteiten en talenten ontdekken en optimaal benutten.

Adres:
Stichting De Nieuwe Generatie
Postbus 3089
5203 DB ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 0638501002
Website: www.nieuwegeneratie.net

-Roshan

Afghaanse vrouwenvereniging in Brabant, deze vereniging helpt Afghaanse vrouwen te zoeken naar de mogelijkheden die de Nederlandse samenleving hen biedt.

Website: www.roshanvrouwenvereniging.nl

Gezondheidszorg

-Rutgers Stimezo Zuid-Nederland

RutgersStimezo biedt advies, behandeling en begeleiding bij vragen op het gebied van seksualiteitszorg, SOA-preventie en geboorteregeling.
RutgersStimezo is er voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en culturen.

Adres:
Jan van Schoonvorststraat 20- 22
5611 PK Eindhoven
Tel: 040 2445976
Website: www.rutgersstimezozned.nl
Email: info@RutgersStimezoZNed.nl

-Huisartsen

Er zijn op dit moment 115 huisartsen bekend, verdeeld over 44 huisartsenpraktijken.
Voor een overzicht van alle huisartsen in Eindhoven kijk op de website van ZorgkaartNederland.

Website: www.zorgkaartnederland.nl

-Apotheken

Op dit moment zijn er 50 apotheken bekend in Eindhoven.
Voor een overzicht van alle apotheken in Eindhoven kijk op de website van
ZorgkaartNederland.

Website: www.zorgkaartnederland.nl

-Centrale Dienstapotheek

Als je ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of tijdens de feestdagen met spoed medicijnen en/of verbandmiddelen nodig hebt, kun je terecht bij de Centrale Dienstapotheek. De Dienstapotheek is geopend buiten de normale openingstijden van je eigen apotheek.Alle avonden en nachten van 17:30 tot 08:30 en tevens op zaterdag, zondag en feestdagen.

Adres:
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Telefoon: 040 2436666
Website: www.apotheek.nl

-Soa Aids Nederland

Wij bestrijden soa’s en hiv en bevorderen seksuele gezondheid.

Adres:
Keizersgracht 392
1016 GB Amsterdam
Telefoon.: 020 – 62 62 669
Fax: 020 – 62 75 221
Email: info@soaaids.nl
Website: www.soaaids.nl

-GGZ

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen.
Adres:
Landgoed De Grote Beek
Dr. Poletlaan 40
5626 ND Eindhoven
Telefoon:040 297 01 70
Email: info@ggze.nl
Website: www.ggze.nl

Huiselijk en eergerelateerd geweld

- Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven/De Kempen

Bij het Steunpunt kan iedereen terecht die te maken heeft met huiselijk geweld. Slachtoffers, ook van loverboys, kunnen er terecht. Kinderen, omstanders en buren die getuige zijn van huiselijk geweld kunnen er hun verhaal kwijt.
Je kunt anoniem bellen. De medewerkers van het Steunpunt bieden een luisterend oor, geven advies en verwijzen eventueel door naar gespecialiseerde hulpverleners.

Adres:
Postbus 2077
5600 CB Eindhoven
Telefoon: 0900-1262626
Email: info@huiselijkgeweld-eindhovendekempen.nl
Website: www.huiselijkgeweldbrabant.nl

Financiën

-Schulddienstverlening gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven kan je helpen als je schulden hebt. Om een aanvraag te doen, kun je langskomen op het Inwonersplein. Samen wordt er dan naar een oplossing gezocht. Je krijgt advies op maat en eventueel wordt je doorverwezen naar bijvoorbeeld Lumens in de buurt.

Adres:
Inwonersplein (locatie Stadskantoor)
Stadhuisplein 10, 5611 EM Eindhoven
Telefoon:14 040
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Misdaad en discriminatie

-Anti Discriminatie Bureau

Het Anti Discriminatie Bureau (ADB) heeft als doel het stimuleren van een tolerante samenleving en het bestrijden van alle vormen van ongelijke behandeling. Dit doen ze door het behandelen van individuele klachten, het doen van onderzoek en het geven van voorlichting en trainingen en het adviseren van organisaties op het gebied van anti-discriminatiebeleid.

Adres:
Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant
Bezoekadres: Beemdstraat 8, 5652 AB Eindhoven
Postadres: Beemdstraat 8, 5652AB Eindhoven
Telefoon: 040-2193420
Fax. 040-2193396
Email: info@adviespuntdiscriminatie.nl
Website: www.adviespuntdiscriminatie.nl

-Meldpunt Meld Misdaad Anoniem

Stichting M. heeft als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De anonimiteit van de melder is bij M.van hoofdbelang. M. beschermt altijd de anonimiteit van de melder.

Adres:
Stichting M.
Postbus 200
3870 CE Hoevelaken
Telefoon: 0800 7000
Website: www.meldmisdaadanoniem.nl

ma t/m vr 08.00 tot 24.00 uur
za, zo en feestdagen 10.00 tot 18.00 uur
Bezoek uitsluitend op afspraak.

Misdaad melden kan alleen telefonisch
Alleen dan kan M. je anonimiteit waarborgen.

-Politie

De politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijkheid is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp.

Bezoekadres:
Mathildelaan 4
5611 BL Eindhoven
Postadres:
Postbus 90163
5200 MS ‘s Hertogenbosch

Alarmnummer: 112 (gratis)
Telefoon: 0900-8844

Openingstijden
Dagelijks van 00.00-24.00 uur (24 uur per dag)

-Steunpunt Seksueel Misbruik (Loket W)

Adres:
Van der Werffstraat 14
5622 KB
Eindhoven
Telefoon: 040-2364981

-Sexueel Misbruik Steunpunt

Adres:
Kloosterdreef 90
5622 AB Eindhoven
Telefoon: 040 296 23 33

-Slachtofferwijzer

SlachtofferWijzer is een laagdrempelige, online wegwijzer die eenvoudig, anoniem en op ieder moment te raadplegen is. SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Adres:
Fonds Slachtofferhulp
Postbus 93166
2509 AD DEN HAAG
Email: info@slachtofferwijzer.nl
Website: www.slachtofferwijzer.nl

Juridisch advies

-Rechtsbijstandbureau
De Juridische Hulplijn verleent rechtshulp aan particulieren en ondernemers.

Dé Juridische Hulplijn is een initiatief van Stichting Paralegal Expertise Management te Rotterdam.
Fax: 084 731 78 97
Telefoon: 0900-6600123
(80 ct p/m.)
Ma t/m vr: tot 22:00
Zaterdag: tot 16:00
Email: info@juridischehulplijn.nl
Website:www.rechtsbijstandbureau.info

-Rechtswinkel

Rechtswinkel Eindhoven geeft iedere inwoner van de gemeente Eindhoven toegang tot laagdrempelige, kosteloze juridische dienstverlening. In het bijzonder richten wij ons op minder draagkrachtigen in de regio Eindhoven.

Adres:
VTA Nieuwe Fellenoord
Nieuwe Fellenoord 7
5612 KB Eindhoven
Email: info@rechtswinkeleindhoven.org
Website: www.rechtswinkeleindhoven.org

Op de volgende dagen is er een inloopspreekuur:
Dinsdag en donderdag 19.30 tot 21:00.

-Juridisch loket

Het Juridisch Loket helpt u met juridische vragen. Dat gebeurt op een vertrouwelijke manier.

Adres:
Willemstraat 18
5611 HD Eindhoven
Telefoon: 0900 8020 (€ 0,10 p/m)
Fax: 040 236 58 55
Website: www.juridischloket.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.