Contact

Informatie > Ouders

Wat is homoseksualiteit?
Homoseksualiteit is het houden van of het verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht (mannen op mannen, vrouwen op vrouwen). Een relatie tussen man en vrouw is een heteroseksuele relatie. Een homoseksuele relatie is hetzelfde, alleen met het verschil dat het nu twee mannen zijn of twee vrouwen en geen vrouw en man. Een man die op mannen valt noemen we ook wel homo. Vrouwen die op vrouwen vallen, noemen we ook wel lesbisch.
Een persoon die gevoelens heeft voor mannen én vrouwen noemen we biseksueel.

Homoseksualiteit is er altijd geweest. Het is niet van de een op de andere dag ontstaan. Homoseksualiteit is ook iets dat men in alle landen ter wereld terugvindt. Maar de vorm en de naam die erbij horen geven aan dat de gevoelens ten opzichte van homoseksualiteit per land verschillen. Dit is afhankelijk van de maatschappij, het land en de cultuur waarin men leeft.

Is homoseksualiteit erfelijk?
Hoe het precies zit weten onderzoekers niet, maar homoseksualiteit is in ieder geval niet erfelijk zoals de kleur van je huid of je ogen. De meeste homoseksuele mannen en vrouwen hebben namelijk twee heteroseksuele ouders.

Wel blijkt uit onderzoek dat er bepaalde genetische aspecten een rol spelen bij homoseksualiteit. Zo kunnen er in een gezin meerdere broers en zussen homoseksueel zijn.

 

Het is nooit bewezen dat er biologische aanwijzingen zijn voor homoseksuele gevoelens. Dat heeft ook te maken met het feit dat homoseksualiteit lastig te definiëren en te onderzoeken is.

 

De vragen of homoseksualiteit natuurlijk, te genezenaangeleerd of erfelijk is, gaan in feite over de oorsprong van homoseksualiteit. Hoe komt het toch dat er mannen en vrouwen zijn die op andere mannen of andere vrouwen vallen? Waar komt dat vandaan?
Deze vragen worden soms door mensen gesteld omdat ze homoseksualiteit eigenlijk willen voorkomen. Wanneer homoseksualiteit een aantoonbare biologische oorzaak zou hebben, zouden homo’s en lesbiennes hun gevoelens niet kunnen afleren of negeren. Maar wanneer het aangeleerd zou zijn, zouden mensen het ook kunnen afleren.

 

De ‘oorzaak’ van homoseksualiteit is alleen niet bekend, net zo min als de oorzaak van heteroseksualiteit. Seksuele voorkeur ontstaat door veel verschillende biologische en culturele factoren. Het is niet te genezen en niet af te leren: het is een kwestie van acceptatie.

 

Is homoseksualiteit aangeleerd?
Homoseksualiteit is een natuurlijke voorkeur. Net zoals de een verliefd wordt op iemand van een ander geslacht en de ander op iemand van hetzelfde geslacht. Homoseksuele gevoelens zijn menselijke gevoelens en dus natuurlijk.

De wetenschap leert steeds meer over het ontstaan van homoseksualiteit. Het wordt steeds duidelijker dat deze voorkeur al heel vroeg in het leven is begonnen. De meeste homoseksuele mannen en vrouwen hebben vaak al vroeg in hun leven het gevoel dat ze anders zijn.
De veronderstellingen dat homoseksualiteit te maken heeft met een zwakke vader of een dominante moeder zijn niet juist. De wetenschap heeft al lang geleden aangetoond dat opvoedingsstijl geen invloed heeft op homoseksuele gevoelens bij kinderen.

Het is ook niet waarschijnlijk dat iemand anders uw kind heeft aangeleerd homo te zijn. Uw kind was waarschijnlijk al homo vanaf jonge leeftijd. Het is niet zo dat het op een gegeven moment de keuze heeft gemaakt om homo te zijn. Het is onmogelijk voor iemand om iemand anders homo te laten zijn. De reden daarvoor is simpel. Homo zijn is niet een bewuste keuze die je maakt. Het is een gevoel dat je waarschijnlijk al lange tijd in je hebt. U hebt zelf waarschijnlijk ook nooit bewust de keuze gemaakt om heteroseksueel te zijn. Het is ook niet zo dat anderen u heteroseksueel maakten. Dat was uw eigen gevoel. En zo is dat nu ook bij uw kind. Uw kind kiest er niet zelf voor tot wie hij of zij zich aangetrokken voelt.

Als u als ouder homoseksualiteit moeilijk kan accepteren, zou u misschien het liefst horen dat homoseksualiteit aangeleerd is en dus ook afgeleerd kan worden. Dat het wellicht een typisch westers verschijnsel is, omdat het in westerse landen meer zichtbaar is. Maar diepe gevoelens van verliefdheid en seksuele aantrekking kun je niet aanleren en dus ook niet afleren.
Sommige mensen denken zelfs dat homoseksualiteit een ziekte is. Dit is niet waar. Je kunt iemand niet naar een dokter sturen om van homoseksualiteit te genezen. Mensen kunnen hun homoseksuele gevoelens onderdrukken, maar niet hun hele leven lang.

Betrek de homoseksuele gevoelens van uw kind niet te veel op u zelf of op de opvoeding die u aan uw kind geeft. Misschien vraagt u zich af of u iets verkeerd hebt gedaan, of u iets anders had kunnen doen en waarom het u overkomt. Voel u niet schuldig. U hebt niets verkeerd gedaan. Waarschijnlijk bent u een geweldige ouder en wordt uw kind ook een geweldige ouder. Uw zoon of dochter is geen homo of lesbienne door iets dat u wel of niet gedaan heeft!
Is mijn kind homo?
De ontdekking van je geaardheid is meestal een proces dat tijd nodig heeft. Een kind dat tegenover zijn ouders verklaart dat het homo- of biseksueel is, zit meestal al een tijdje in dat proces, terwijl het voor u als ouder misschien totaal onverwacht komt. Onthoud dat iemand nooit zomaar vertelt dat hij of zij homo- of biseksueel is. Het kind heeft daar meestal lang over nagedacht en sommige pubers vinden het heel moeilijk om het te vertellen aan hun ouders.
Probeer dus ten allen tijde rustig te reageren en open te communiceren. Als u vragen hebt, stel ze dan gerust aan uw kind. Homoseksualiteit hoeft helemaal geen probleem te zijn, zolang het kind het gevoel heeft dat het geaccepteerd wordt zoals het is.

Vertrouw erop dat uw kind zelf wel naar u toe komt, als het iets aan u wil vertellen. Belangrijk is dat uw kind het gevoel krijgt dat het dit soort dingen aan u kwijt kan. Probeer dus openheid te creëren. De rest kunt u beter aan hem/haar over laten.

Wat is uit de kast komen?
Ervoor uitkomen dat je op jongens valt als jongen of als meisje op meisjes valt heet nu coming out of uit de kast komen. Het is het accepteren van je seksuele voorkeur en vertellen aan mensen in de omgeving dat je een andere voorkeur hebt. Uw kind zal zelf bepalen wanneer dat gebeurt, tegen wie en hoe. Dat is zijn of haar keus. Het is niet altijd een makkelijke keus. Uit de kast komen is een unieke ervaring voor iedere homo of biseksuele persoon. Sommigen ervaren angst, pijn en verdriet. Anderen vinden het proces veel minder moeilijk en ervaren het zelfs als prettig of als een opluchting.

Wat kan ik voor mijn kind betekenen?
Voor u als ouder kan het flink schrikken zijn als uw kind vertelt homo te zijn. Waarschijnlijk heeft u wel even tijd nodig om hiermee om te gaan. Misschien moet u uw beeld bijstellen en wilt u eerst meer te weten komen over homoseksualiteit.

Dit is heel normaal. Na een tijd accepteren de meeste ouders het wel. Ouders houden immers van hun kind en willen dat het gelukkig wordt.

 

Omdat uw kind niet zelf de keuze maakt tot wie hij of zij zich aangetrokken voelt, kan het erg pijnlijk zijn als hij of zij te horen krijgt dat het verkeerd is om gevoelens te hebben voor iemand van hetzelfde geslacht. Hij kan zijn gevoelens niet tegenhouden, ze overkomen hem. Schuldgevoelens en angst kunnen een jongere uiteindelijk depressief maken. Als ouder, kunt u ervoor zorgen om voorzichtig om te gaan met de gevoelens van uw kind.

Nu u wat meer weet over de gevoelens van uw kind, heeft het uw liefde en steun harder dan ooit nodig.

 

Homoseksualiteit en geloof:
Als het gaat om religie, is dit afhankelijk van de verschillende religieuze  boeken die als uitgangspunt gehanteerd worden en van de interpretatie van deze teksten. Binnen één religie kan het heilige boek op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd en zo kan het voorkomen dat er binnen één religie verschillende zienswijzen zijn op homoseksualiteit. Ook de dynamiek binnen verschillende etnische groepen en de denkbeelden over bijvoorbeeld mannelijkheid en vrouwelijkheid en de rollen die bij mannen en vrouwen ‘horen’, hebben invloed op de manier waarop er naar homoseksualiteit gekeken wordt.

Veel orthodoxe gelovigen (moslims en christenen) vinden dat homoseksualiteit en religie niet samen gaan, omdat ze denken dat God homoseksualiteit verbiedt. Zij geloven dat het huwelijk tussen man en vrouw de enige goede samenlevingsvorm is en dat seks buiten het huwelijk verboden is, ook voor heteroseksuelen. Daarom keuren ze homoseksualiteit af. Het is in hun ogen zondig en tegen de regels van het geloof.

Anderen gelovigen vinden dat homo’s en lesbo’s er niets aan kunnen doen dat zij homoseksuele gevoelens hebben. Zij zijn niet zondig, zolang ze niks met die gevoelens doen. Homoseksuelen mogen volgens hen geen relaties aangaan of seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

Weer anderen interpreteren hun religie minder letterlijk en passen het toe op de maatschappij waarin ze leven. Ze vinden bijvoorbeeld dat het geloof gaat om ieders persoonlijke relatie met God. Zelf kunnen ze niet oordelen: dat kan alleen God.

Ahmed Marcouch (Tweede Kamerlid PVDA) zegt hierover:
“ook de homoseksueel is een schepsel van God en de vrijheid van de homo is dezelfde vrijheid als die van de moslim of de christen.”

Homoseksualiteit en de Islam
De homo en de koran, gaat dat samen?
De basishouding ten aanzien van homoseksualiteit van de Islam verschilt in principe niet veel van die van het Christendom. De heilige boeken van beide godsdiensten staan afwijzend tegenover seks tussen twee mannen. Zij ervaren homoseksualiteit als een keuze die kan voortkomen uit invloeden van buitenaf, zoals media, influisteringen, of contact met anderen. Zij zien homoseksualiteit dus ook als iets dat men weer af kan leren. Maar ook binnen de Islam bestaan verschillende stromingen die het geloof verschillend uitleggen en beoefenen. Binnen veel kerken in Nederland is homoseksualiteit inmiddels geaccepteerd. Binnen de Islam is het nog niet zo breed geaccepteerd, maar de praktijk laat zien dat veel Nederlandse moslims, net als Nederlandse christenen, de afgelopen decennia een steeds meer persoonlijke invulling aan hun geloof geven, waarin wel degelijk plaats is, of zou kunnen zijn, voor hun homoseksuele medemens.

Waar kan ik terecht?
Er zijn in Eindhoven veel organisaties waar u terecht kunt voor meer informatie of voor specifieke vragen.
Om te weten waar u terecht  kunt met welke vraag, download de sociale kaart. Hierop vindt u alle organisaties die voor u belangrijk kunnen zijn.